Пәкістанның Ұлттық Банкіне қош келдіңіздер!
ПҰБ - 12 миллиард АҚШ долларынан асатын активтері бар Пәкістандағы ең ірі коммерциялық банк болып табылады.

Жаңалықтар

10.06.2021
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ, БСН 000440001339 өзінің ерікті таратылатындығы туралы хабарлайды.

Банктің Жалғыз акционерінің 2021 жылғы 10 маусымдағы No 02 / 01-21 шешімімен тарату процедурасы кезінде Банктің мүлкі мен істерін басқару үшін Тарату комиссиясы тағайындалды. Банк кредиторларының талаптары хабарландыру жарияланған күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде жұмыс күндері 09.00-ден 18.00-ге дейін тарату комиссиясының төрағасы Рафик Мұхаммедтің атына қабылданады. Кредиторлар өз талаптарын қоя алатын мекен-жай: 050051 Достық даңғылы, 105 Несие берушілердің талаптарында жеке сәйкестендіру нөмірі / іскери сәйкестендіру нөмірі, негізгі қарыздың мөлшері, сыйақы, тұрақсыздық айыбы және басқа айыппұлдар, келтірілген шығындар туралы талаптың негізі мен мөлшерін растайтын құжаттарды қоса бере отырып, келтірілген залал туралы жеке мәліметтер болады (жеке тұлғалар үшін - жеке куәлік , егер олардың мүдделерін басқалар білдірсе - сенімхаттың, заңды күшіне енген сот шешімдерінің, келісімшарттардың және басқа құжаттардың нотариалды куәландырылған көшірмесі).

Тарату комиссиясының төрағасына Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» АҚ ЕБ Рафик Мухаммед ____________________________________________ бастап (Толық аты) ЖСН / БСН __________________________________ тұрғын мекен-жайы (орналасқан жері): __________ _________________________________________ (Қала, аймақ) _________________________________________ (Көше, үй / пәтер нөмірі) Байланыс телефондары:_________________ _________________________________________

Мәлімдеме

Қазақстаннан «Пәкістан Ұлттық Банкі» АҚ ЕБ кредиторлар талаптарының тізіліміне талапты енгізу туралы мәселені қарастыруды сұраймын ___________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ (талаптың негіздемесі) ________________________ теңге ____________ тиын мөлшерінде, _______________ ___________________________________________________________________, (соманы сөзбен жаз) ол келесі құжаттармен расталады: _____________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Қосымша 1. ___________________________________________ 2 .___________________________________________

Қолы _____________________ Күні _________________________

Несие берушілердің талаптарында негізгі қарыздың мөлшері, сыйақы, тұрақсыздық айыбы және басқа айыппұлдар, шығындар туралы талаптың негізі мен мөлшерін растайтын құжаттарды (заңды күшіне енген сот шешімдері, шарттардың көшірмелері және басқа құжаттар).

28.04.2021
» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Басқармасымен «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы Еңшілес Банк, акционерлік қоғамына БИН 000440001339 ерікті түрде таратуға рұқсат беру туралы» 2021 жылғы 27 сәуірдегі № 62 қаулы қабылданды

28.08.2020
» 01.09.2020 ж. бастап Қазақстандағы "Пәкістан Ұлттық Банкі "ЕБ" АҚ Басқармасының шешімімен (28.08.2020 ж. 04/13-20 хаттама) жеке тұлғалардың жаңадан қабылданатын депозиттері бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді.

06.04.2020
» Уважаемые Клиенты!

В связи с введением в стране режима чрезвычайного положения АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане предоставляет отсрочку платежей по кредитам для Индивидуальных Предпринимателей, у которых произошло ухудшение финансового состояния в связи с введением чрезвычайного положения, сроком до трех месяцев в период с 16 марта до 15 июня 2020 года. Дополнительную информацию о принятых мерах можно получить у сотрудников Банка по телефонам: +7 (727) 259 76 04, +7 (727) 259 76 06, +7 701 872 64 34

31.03.2020
» ВЗНОСЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В 2020 ГОДУ "Prime Minister's COVID-19 Pandemic Relief Fund - 2020” В ПАКИСТАНЕ:

Уважаемык клиенты! Желающие могут сделать добровольный взнос в СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ПО БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19 В 2020 ГОДУ "Prime Minister's COVID-19 Pandemic Relief Fund - 2020” в Пакистане наличным или безналичным способом, используя специальный счет фонда, открытый в АО ДБ «Национальный Банк Пакистана» в Казахстане. Реквизиты Банка: АО ДБ "Национальный банк Пакистана" в Казахстане, BIN 091141016142. Адрес: пр.Достык 105, 050051, г.Алматы. SWIFT - NBPAKZKA. Номер счета KZ105530139800011303 (для резидентов) или KZ805530139800011304 (для нерезидентов). Для получения дополнительной информации и разъяснений свяжитесь с нашим Call Center по телефону 8-727-2597604/06 или по адресу электронной почты ho.sb@jscnbp.kz.

28.06.2019
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен 01.07.2019 ж. бастап, жеке тұлғалардан қабылданатын депозиттер бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді. (28.06.2019 ж. № 04/04-19 хаттама).

31.05.2019
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлеріне және инвесторларына Акционер қабылдаған шешімді хабарлайды:

1) шешім шығарылған күн – 31 мамыр 2019 ж. 2) күн тәртібіне енгізілген мәселеленің (мәселелердің) мазмұны: 1. 2018 жылға аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту; 2. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін 3. 2018 жылға Директорлар Кеңесі мүшелері және Банк Басқармасы сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы Акционерді хабардар ету;; 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2018 жылы Акционер тарапынан жолданым мәселелерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы. 3) шешім (шешімдер): 1. «More Stephens Kazakhstan» ЖШС аудит жүргізілген, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 2018 ж. жылдық қаржы есебі бекітілсін. 2. 2018 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. Дивидендтерді төлемеу туралы шешімді жариялау бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру Басқарма Төрағасы Рафик Мухаммад мырзаға жүктелсін. 4. 2018 ж. Директорлар Кеңесі және Банк Басқармасы мүшелері сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы ақпарат ескерілсін. 5. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне Акционер тарапынан 2018 жыл ішінде жолданым болмағандығы жөніндегі ақпарат ескерілсін.

28.09.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен 01.10.2018 ж. бастап, жеке тұлғалардан қабылданатын депозиттер бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді. (28.09.2018 ж. № 04/07-18 хаттама).

06.06.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын мәселелер тізімі бойынша«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) Директорлар кеңесінің өткізілген күні:– 06.06.2018 ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын ақпарат, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: Банк Басқармасы құрамының өзгеруі 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): 1. 2018 жыл 06 маусым бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі қызметіне Хуссейн Ариф мырза тағайындалсын және Басқарма мүшесі құрамына енгізілсін; 2. 2018 жыл 06 маусым бастап Банк Басқармасы келесі құрамда бекітілсін: 1) Рафик Мухаммад- Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі; 2) Хуссейн Ариф- Басқарма Төрағасының Орынбасары- Басқарма мүшесі; 3) Артыкбеков Талгат Калмухаметович – Басқарма мүшесі; 4) Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна- Басқарма мүшесі; 5) Рафиков Риф Шамилевич-Басқарма мүшесі

06.06.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлері мен салымшыларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен салымшыларға мәлімделетін ақпарат, мәселелер тізімдемесі бойынша,«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдерді хабардар етеді. 1) Директорлар Кеңесінің өткізілу күні – 06.06.2018 ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен салымшыларға мәлімделетін ақпарат, директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны: 1. Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерді жаңа редакцияда бекіту: 3) Осы тараудың 2. тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім(шешімдер): 1. 01.07.2018 ж. бастап,Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер жаңа редакцияда бекітілсін. 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да мәліметтер- басқа мәлімет жоқ

06.06.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен 01.07.2018 ж. бастап, жеке тұлғалардан қабылданатын депозиттер бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді. (06.06.2018 ж. № 04/05-18 хаттама).

22.05.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлеріне және инвесторларына Акционер қабылдаған шешімді хабарлайды:

1) шешім шығарылған күн – 22 мамыр 2017ж. 2) күн тәртібіне енгізілген мәселеленің (мәселелердің) мазмұны: 1. 2017 жылға аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту; 2. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін 3. 2017 жылға Директорлар Кеңесі мүшелері және Банк Басқармасы сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы Акционерді хабардар ету;; 4. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2017 жылы Акционер тарапынан жолданым мәселелерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы. 3) шешім (шешімдер): 1. «More Stephens Kazakhstan» ЖШС аудит жүргізілген, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 2017 ж. жылдық қаржы есебі бекітілсін. 2. 2017 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 3. Дивидендтерді төлемеу туралы шешімді жариялау бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру Басқарма Төрағасы Рафик Мухаммад мырзаға жүктелсін. 4. 2017 ж. Директорлар Кеңесі және Банк Басқармасы мүшелері сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы ақпарат ескерілсін. 5. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне Акционер тарапынан 2017 жыл ішінде жолданым болмағандығы жөніндегі ақпарат ескерілсін.

21.02.2018
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын мәселелер тізімі бойынша«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) Директорлар кеңесінің өткізілген күні:– 21 акпан 2018ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын ақпарат, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: Банк Басқармасы құрамының өзгеруі 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): 1. 2018 жыл «21» акпан бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары- Басқарма мүшесі Хуссейн Ариф мырза қызметінен босатылсын және Басқарма мүшесі құрамынан шығарылсын; 2. 2018 жыл «21» қараша бастап Банк Басқармасы келесі құрамда бекітілсін: 1) Рафик Мухаммад- Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі; 2) Артыкбеков Талгат Калмухаметович – Басқарма мүшесі; 3) Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна- Басқарма мүшесі; 4) Рафиков Риф Шамилевич-Басқарма мүшесі.

10.11.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын мәселелер тізімі бойынша«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) Директорлар кеңесінің өткізілген күні:– 10 қараша 2017 ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын ақпарат, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: Банк Басқармасы құрамының өзгеруі 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): 1. 2017 жыл 13 қараша бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары- Басқарма мүшесі Хаким Абдул мырза қызметінен босатылсын және Басқарма мүшесі құрамынан шығарылсын; 2. 2017 жыл 13 қараша бастап Басқарма Төрағасының Орынбасары – Басқарма мүшесі қызметіне Хуссейн Ариф мырза тағайындалсын және Басқарма мүшесі құрамына енгізілсін; 3. 2017 жыл 13 қараша бастап Банк Басқармасы келесі құрамда бекітілсін: 1) Рафик Мухаммад- Басқарма Төрағасы, Басқарма мүшесі; 2) Хуссейн Ариф- Басқарма Төрағасының Орынбасары- Басқарма мүшесі; 3) Артыкбеков Талгат Калмухаметович – Басқарма мүшесі; 4) Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна- Басқарма мүшесі; 5) Рафиков Риф Шамилевич-Басқарма мүшесі

17.10.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚөз акционерлеріне және инвесторларына Акционер қабылдаған шешімді хабарлайды:

1) шешім шығарылған күн – 17 қазан 2017 ж. 2) күн тәртібіне енгізілген мәселеленің (мәселелердің) мазмұны: 2017 ж. Банктің жылдық қаржы есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды таңдау туралы. 3) шешім (шешімдер):

16.10.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен 16.10.2017 ж. бастап, жеке тұлғалардан қабылданатын депозиттер бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді. (16.10.2017 ж. № 04/05-17 хаттама).

«Moore Stephens Kazakhstan» ЖШС, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 2017 ж. жылдық қаржы есебі аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.

04.09.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 04.09.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 213 бабы 8 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

21.08.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлеріне және инвесторларына Акционер қабылдаған шешімді хабарлайды:

1) шешім шығарылған күн – 21 тамыз 2017ж.

2) күн тәртібіне енгізілген мәселеленің (мәселелердің) мазмұны: 6. 2016 жылға аудиттелген жылдық қаржы есебін бекіту; 7. 2015 жылдың қорытындысы бойынша таза табысты бөлу; 8. 2016 жылдың қорытындысы бойынша таза табысты бөлу; 9. 2016 жылға Директорлар Кеңесі мүшелері және Банк Басқармасы сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы Акционерді хабардар ету;; 10. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне 2016 жылы Акционер тарапынан жолданым мәселелерін қарау және оларды қарау қорытындылары туралы.

3) шешім (шешімдер): 1. «AlmirConsulting» ЖШС аудит жүргізілген, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 2016 ж. жылдық қаржы есебі бекітілсін. 2. 2016 ж. жылдық қаржы есебін және аудиторлық есепті жариялау бойынша барлық қажетті шараларды жүзеге асыру, Басқарма Төрағасы Рафик Мухаммад мырзаға жүктелсін. 3. 2015 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ таза табысын бөлу жүзеге асырылмасын. 4. 2015 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 5. Дивидендтерді төлемеу туралы шешімді жариялау бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру Басқарма Төрағасы Рафик Мухаммад мырзаға жүктелсін. 6. 2016 жылдың қорытындысы бойынша «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ таза табысын бөлу жүзеге асырылмасын. 7. 2016 ж. «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жай акциялары бойынша дивидендтер төленбесін. 8. Дивидендтерді төлемеу туралы шешімді жариялау бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру Басқарма Төрағасы Рафик Мухаммад мырзаға жүктелсін. 9. 2016 ж. Директорлар Кеңесі және Банк Басқармасы мүшелері сыйақыларының мөлшері және құрамы туралы ақпарат ескерілсін. 10. Банктің және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне Акционер тарапынан 2016 жыл ішінде жолданым болмағандығы жөніндегі ақпарат ескерілсін.

08.08.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 08.08.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 218 бабы 3 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

08.08.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 08.08.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 217 бабы 3 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

31.07.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 31.07.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 213 бабы 3 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

31.07.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 31.07.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 208 бабы 2 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

27.07.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Алматы облысы Қарасай мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 27.07.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 214 бабы 1 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

24.07.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 24.07.2017 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 168-2 бабы 11 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

29.05.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын мәселелер тізімі бойынша«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) Директорлар кеңесінің өткізілген күні:– 29 мамыр 2017ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын ақпарат, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: 2016 жылға жылдық қаржылық есептіліеті алдын ала бекіту 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): Банктің 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бектілсін

07.03.2017
» Құрметті клиенттер!

Сіздерге, 2017ж. 20 наурыздан бастап Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жеке тұлғаларға бөлшек қызмет көрсету Тарифтерінің және заңды тұлғаларға бөлшек қызмет көрсету Тарифтерінің өзгергендігін хабарлаймыз.

07.03.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын мәселелер тізімі бойынша«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) Директорлар кеңесінің өткізілген күні:– 07 наурыз 2017ж.

2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен инвесторларға хабарланатын ақпарат, директорлар кеңесі мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: Операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелерге өзгерістер енгізу.

3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): Банктің Директорлар Кеңесімен бекітілген, Банктік операцияларды жүргізу шарттары туралы ережелердің №3 қосымшасы,2017 ж. 20 наурыздан бастап жаңа редакцияда мазмұндалды.

14.02.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің»Қазақстандағы ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына келісілу

Осымен, Рафик Мухаммад (Rafiq Muhammad) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына келісілгендігін хабарлаймыз (2017 жыл 14 ақпандағы № 15/БВУ/Т хаттама).

06.02.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 2017 жыл 02 ақпандағы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы Қаулы; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 213 бабы 2 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

31.01.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): әкімшілік құқықбұзушылық туралы іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы 2017 жыл 30 қаңтардағы Қаулы; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 497 бабы 2 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

23.01.2017
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 2017 жыл 19 қаңтардағы ескерту жасау туралы Қаулы; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 217 бабы 3 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

19.01.2017
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Жалғыз акционер қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) өткізілген күні:– 19 қантар 2017ж. 2) мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: 2016 жылға Банктің жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды таңдау 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): ALMIR CONSULTING» ЖШС, 2016 жылға «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ жылдық қаржы есептемесінің аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйым ретінде белгілеу.

29.12.2016
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлері мен салымшыларын, Банктің ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен салымшыларға мәлімделетін ақпарат, мәселелер тізімдемесі бойынша,«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдерді хабардар етеді. 1) Директорлар Кеңесінің өткізілу күні – 29 желтоқсан 2016ж. 2) акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлер мен салымшыларға мәлімделетін ақпарат, директорлар кеңесі жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселе (мәселелер) мазмұны: 1. Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелерді жаңа редакцияда бекіту: 3) Осы тараудың 2. тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім(шешімдер): 1. 2017 ж. 01 қаңтардан бастап,Операцияларды жүргізудің жалпы шарттары туралы ережелер жаңа редакцияда бекітілсін. 4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша басқа да мәліметтер- басқа мәлімет жоқ

29.12.2016
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ Директорлар Кеңесінің шешімімен 01.01.2017 ж. бастап, жеке тұлғалардан қабылданатын депозиттер бойынша жаңа пайыздық мөлшерлемелер белгіленді. (29.12.2016 ж. № 04/10-16 хаттама).

28.12.2016
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және салымшыларын, банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғамен «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ келісім жасауы туралы хабардар етеді. «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ28.12. 2016ж. жасалуына қоғам мүдделі болып отырған келісім жасалды. Келісім,Банкпен ерекше қатынастардағы тұлғалармен, жеке тұлғаларға дара қызмет көрсету бойынша Банктің қолданыстағы Тарифтерімен белгіленген стандартты шарттармен ағымдағы шотты АҚШ долларымен ашу бойынша жасалды.

15.12.2016
» «Пәкістан ұлттық банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ үшін автоматтандырылған банк жүйесін сатып алу

Пәкістанда әрекет ететін ең ірі коммерциялық банктердің бірінің еншілес банкі, «Пәкістан ұлттық банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ, ресми дистрибьюторларды / жеткізушілерді / мердігерлерді, «Пәкістан ұлттық банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ IT инфрақұрылымын (автоматтандырылған банк жүйесін) жаңғыртуға қатысу үшін шақырады. Толық ережелері мен шарттары мазмұндалған тендерлік құжаттар, мүдделі қатысушылардың талап етуі бойынша қол жетімді. Конкурстық құжаттарда келтірілген нұсқаулықтарға сәйкес дайындалған өтінімдер, Банк офисіне 2017 жылдың 15 қаңтарындағы сағат 15:00-ге (жергілікті уақыт бойынша) дейін ұсынылуы тиіс. Конкурстық ұсыныстар сол күні, сағат 15:30-да (жергілікті уақыт бойынша), конкурстық комиссияның және қатысуға ниет білдірген тендер қатысушыларының қатынасуымен, көпшілік алдында ашылады. «Пәкістан ұлттық банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ, конкурс өткізудің кез-келген кезеңінде, бұл ұсыныстың күшін жою құқығын өзіне қалдырады. Сонымен қатар, бұл ақпарат ПҰБ (www.nbp.com.pk), PPRA (www.ppra.org.pk) сайттарында қол жетімді.

12.12.2016
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және салымшыларын, банкпен ерекше қатынаста байланысты тұлғамен «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ келісім жасауы туралы хабардар етеді. «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ 12.12. 2016ж. жасалуына қоғам мүдделі болып отырған, жеке тұлғаларға дара қызмет көрсету бойынша Банктің қолданыстағы Тарифтерімен белгіленген стандартты шарттармен ағымдағы шотты тенгемен ашу бойынша Банкпен ерекше қатынастардағы тұлғалармен келісім жасалды.

30.11.2016
» 01.12.2016 бастап Банк төрағаның міндетін атқарушы Артыкбеков Талгат Калмухаметович қызметінен босатылды. Банк төрағаның міндетін атқарушы болып Рафик Мухаммад тағайындалды.

25.10.2016
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 2016 жыл 24 қазандағы ескерту жасау туралы Қаулы; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 217 бабы 1 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

02.08.2016
» Акционерлік қоғам және оның лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпарат

Осымен, «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі-Банк) Банктің әкімшілік жауапкершілікке тартылғаны туралы хабарлайды: 1) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы шешім шығарған мемлекеттік органның атауы: Қазақстан Ұлттық Банкі; 2) әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы мемлекеттік орган шешімінің күні, нөмірі (бар болса): 02.08.2016 ж; 3) Акционерлік қоғам және (немесе) оның лауазымды тұлғалары әкімшілік жауапкершілікке тартылған, Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі бабының реттік нөмірі: Әкімшілік құқықбұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексінің 218 бабы 1 тарауы; 4) әкімшілік жауапкершілікке қоғамның лауазымды тұлғасы тартылған жағдайда, оның тегін, атын, әкесінің атын (бар болса), сонымен қатар лауазымдық тұлғаның лауазымын көрсету қажет: жоқ.

21.07.2016
» 01.08.2016 бастап Банк төрағаның міндетін атқарушы Рафиков Риф Шамилевич қызметінен босатылды. Банк төрағаның міндетін атқарушы болып Артыкбеков Талгат Калмухаметович тағайындалды.

30.06.2016
» Заңнамаға өзгеріс енгізілуіне байланысты, банктік қарыз шарты талаптарының 2016 ж. 01 шілдеден бастап өзгеруі туралы Банк қарызгерлеріне хабарлама

«Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ (бұдан әрі- Банк) келесілерді ескере отырып: - 24.11.2015ж «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне екінші деңгейдегі банктердің жұмыс істемейтін кредиттері мен активтері, қаржылық қызметтер көрсету және қаржы ұйымдары мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қызметі мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»ҚР Заңының (бұдан әрі - Заң) кейбір нормаларының күшіне енуі; - бұрында жасалған шарттардан туындаған құқықтық қатынастарға Заңның бірқатар нормаларының таралуы; - ҚР Азаматтық Кодексінің 383 бабы 2 тармағы, соған сәйкес егер, шартты жасағаннан кейінзаңнамамен тараптар үшіншартты жасау кезінде әрекет еткенненөзге міндетті ережелер белгіленсе, жасалған шарттың талаптары, оның әрекеті заңнамаменбұрында жасалған шарттардан туындайтын қатынастарға таралатындығы белгіленгеннен өзге жағдайларда, күшін сақтайды.
Барлық қарызгерлерге – Банктің жеке тұлғаларына, 2016 ж. 01 шілдеден бастап Банкпен жасалған Банктік қарыз шартының шарттарының өзгергендігін хабарлайды, соның ішінде:
1. Қарыз бойынша борышты өтеу кезектілігінің өзгергендігі, соған сәйкес Банктік қарыз шарты бойынша Қарызгер төлеген сома, Банктік қарыз шарты бойынша Қарызгердің міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, Қарызгер берешегін келесі кезектілікте өтейді: 1) негізгі қарыз бойынша берешек; 2) Сыйақы бойынша берешек; 3) негізгі борышты және сыйақыны төлеу мерзімін кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 4) төлем төлеудің ағымдағы кезеңіне Қарыз бойынша негізгі борыш сомасы; 5) төлем төлеудің ағымдағы кезеңіне есептелген Сыйақы сомасы; 6) орындауды өзіне алғанымен байланысты Банк шығыны; 7) негізгі борышты және сыйақыны төлеу мерзімін кешіктіргені үшін төленетін тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Банктік қарыз шартымен қарастырылған тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар), айыппұл шаралары; Мерзімі өткен бір жүз сексен күнтізбелік күн аяқталған соң, Шарт бойынша қарызгермен төленген сома, Шарт бойынша қарызгердің міндеттемелерін орындау үшін жеткіліксіз болса, қарызгер берешегін келесі кезектілікте өтейді: 1) негізгі қарыз бойынша берешек; 2) Сыйақы бойынша берешек; 3) төлем төлеудің ағымдағы кезеңіне негізгі борыш сомасы; 4) төлем төлеудің ағымдағы кезеңіне есептелген Сыйақы сомасы; 5) негізгі борышты және сыйақыны төлеу мерзімін кешіктіргені үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл); 6) орындауды өзіне алғанымен байланысты Банк шығыны; 7) негізгі борышты және сыйақыны төлеу мерзімін кешіктіргені үшін төленетін тұрақсыздық айыбын қоспағанда, Банктік қарыз шартымен қарастырылған тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар), айыппұл шаралары;
2. Банктік қарыз шарты бойынша қарызды қайтару және/немесе сыйақыны төлеу бойынша міндеттемелерді бұзғаны үшін тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) мөлшеріне қатысты шарттарды, сонымен қатар сыйақы төлеу, мерзімі өтіп кеткен кезде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеуге қатысты талаптарды өзгерту, осыған сәйкес: - Қарызгер Қарызды қайтару және/немесе сыйақы төлеу бойынша міндеттемелерді бұзған жағдайда айыппұл сомасының мөлшері 90 (тоқсан) күнтізбелік күн ішінде 0,1 % (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде төленеді, 90 (тоқсан) күн аяқталған соң мерзімі өткен әрбір күн үшін мерзімі өткен төлем сомасынан 0,03 % (нөл бүтін жүзден үш) төленеді, бірақ осы Шарттың әрбір әрекет еткен жылына берілген Қарыз сомасынан 10 % (он пайыздан) аспауы қажет. Банктің барлық қарызгерлерін 2016 ж. 01 шілдеден бастап Банкпен жасалған Банктік қарыз шартының талаптарының өзгергендігі туралы хабардар етеді, соның ішінде 1. Шарт талаптарының Қарызгер үшін жақсару жағына қарай өзгеруі туралы Банктен хабарлама алған күннен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде, Қарызгердің Банк ұсынған жақсарту талаптарынан бас тарту құқығына. Бұл ретте, осы Шарттың талаптарының Қарызгер үшін жақсартылу жағына қарай өзгергендігі туралы Шарттың тиісті талаптарының өзгерген күніне дейін 14(онтөрт) күнтізбелік күн ішінде, Қарызгер Банктің жақсарту талаптарынан бас тартпаған жағдайда, мұндай өзгерулер Қарызгердің хабарламаны алған күнінен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн аяқталғаннан кейінгі күні күшіне енеді. 2. Шарт талаптарынбіржақты өзгертуге Банк құқығын реттеп тұратын бөлігіне қатысты өзгертулер, оған сәйкеес Банк олардың қарызгер үшін жақсаруы туралы келесі жағдайларды қоспағанда, Шарттың талаптарын өзгертуге құқығы жоқ: - Банктік қарызды өтеуге қызмет көрсетуге байланысты азаю жағына қарай өзгеруі немесе комиссияны толығымен жою және қызмет көрсеткені үшін басқа да төлемдер; - азаю жағына қарай өзгеруі немесе тұрақсыздық айыбын (айыпұлды, өсімпұлды) толығымен жою; - Шарт бойынша төлемдердікейінге қалдыру және (немесе) мерзімін ұзарту; - Шарт бойынша сыйақының азаю жағына қарай өзгеруі; Сонымен қатар, Шарт бойынша тиянақталған сыйақы мөлшерлемесінің Банкпен азаю жағына уақытша өзгеруі қарастырылады
Толық ақпарат алу үшін Сіз Банктің бөлімшесіне хабарласа аласыз.

20.06.2016
» «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ өз акционерлерін және инвесторларын, Жалғыз акционер қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді:

1) өткізілген күні:– 20.06. 2016 ж. 2) мәжілісінің күн тәртібіне енгізілген мәселенің(мәселелердің) мазмұны: 2015 жылға жылдық қаржы есебі бекітіу 3) осы тараудың 2) тармағында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар кеңесімен қабылданған шешім (шешімдер): Grant Thornton» аудит жүргізілген, 2015 жылға жылдық қаржы есебі бекітілген

04.06.2016
» 04.06.2016 бастап Банк төрағаның міндетін атқарушы Абдул Хаким қызметінен босатылды. Банк төрағаның міндетін атқарушы болып Рафиков Риф Шамилевич тағайындалды.

05.04.2016
» 05.04.2016 бастап Банк төрағаның міндетін атқарушы Мухаммад Анвар Уль Хак қызметінен босатылды. Банк төрағаның міндетін атқарушы болып Абдул Хаким тағайындалды.

18.12.2015
» Осымен Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ Банк Акционерімен жарияланған акциялардың санын 21818 (жиырма бір мың сегіз жүз он сегіз) данаға, 8182 (сегіз мың бір жүз сексен екі) данадан 30 000 (отыз мың) данаға дейін (18.12.2015 жылғы № 02/05-15 шешім) көбейту туралы шешім қабылданғанын хабарлайды.

03.12.2015
» Қазақстандағы «ПәкістанҰлттықБанкі» ЕБ АҚ Сенімді өкілі келесі кепілзатын сауда-саттықа салу туралы хабарлайды: №1 лот: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Болашақ көш., 1А/1 үй мекенжайында орналасқан жалпы ауданы 0,1445 га, металмен жабылған тұтас қожбетонды ТЖО ғимараты, металмен жабылған жалпы ауданы 52,0 ш.м., бетонды дүкен ғимаратының ½ бөлігі және аумағы 0,1445 га (кадастр нөмірі 03-056-011-679) жер телімі. Сауда-саттық ағылшын әдісі бойынша өтеді. Сауда-саттық 2015 жылы «24» желтоқсан күні 11 сағат 00 минутта Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Болашақ көш., 1А/1 үй мекенжайында өтеді. Бастапқы бағасы- 78 979 353 тенге Ең төменгі бағасы- 78 979 353 тенге Сауда-саттыққа қатысу шарттары: Сауда-саттыққа тіркеуден өткен және бастапқы бағасының 1 %-нан кем емес мөлшерде кепілдік жарнасын енгізген қатысушылар жіберіледі. Сауда-саттыққа қатысушылардан қатысу өтінімдерін және кепілдік жарналарын қабылдау хабарландыру жарияланған күннен басталады және сауда-саттық басталардан бір сағат бұрын тоқтатылады. Кепілдік жарнасын аудару үшін шот деректемелері: Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ Қаскелең қ. Сегизбаев Даурен Оразбекович ЖСН 850310301377 № KZ245530239800009203 БСК NBPAKZKA Сауда нысанын сатып алу бағасы кепілдік жарнасын енгізу үшін көрсетілген төлем деректемелері бойынша, сауда-саттықты өткізген сәттен бастап 2 (екі) банктік күн ішінде теңгемен төленеді. Анықтама алу үшін Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ сенімді өкілі Сегизбаев Даурен Оразбековичке сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін жолығуларыңызға болады. Мекен жайы: Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелен қ-сы, Наурызбай к-сі. 27а тел. 8 (727) 360 91 41, ұялы тел. 87015570766

06.11.2015
» Банктің Басқарма Төрағасының М.а Мухамад Анвар Уль Хак мырза Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ Басқарма Төрағасы лауазымына келісілді. (2015 жыл 04 қарашадағы №98/БВУ/Т хаттамасы).

14.09.2015
» ҚР Президентінің тапсырмасы және жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы (теңге) депозиттері бойынша бағдарлама аясында, Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ 2015 жылдың 15 қыркүйегінен бастап өтемақы алуға Өтініш қабылдауды бастағаны жөнінде хабарлайды. Осы мақсатта Банктің клиенттері Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ кез-келген филиалына жүгініп (Қаскелең, Алматы немесе Қарағанды қ.қ.), Банктің менеджері ұсынатын өтінішке қол қоюы қажет.

07.09.2015
» 2015 жылдың 07 қыркүйекінен бастап Банк төрағаның міндетін атқарушы Абдул Хаким қызметінен босатылды. Банк төрағаның міндетін атқарушы болып Мухаммад Анвар Ул Хак тағайындалды.

15.06.2015
» 15 мамыр 2015 жылы Банк Акционеріне банктің жай акциялары бойынша 2014 ж девиденттер төленді. Ақшаның жалпы сомасы шамамен 23 470 209,69 (жиырма үш миллион төтр жүз жетпіс мың екі жүз тоғыз тенге тенге 69 тиын) , яғни бір қарапайым акцияға салықпен қоса есептегенде 2 868,52 (екі мың сегіз жүз алпыс сегіз тенге 52 тиын) құрайды.

28.04.2015
» Ұлттық валютадағы депозиттер бойынша мемлекеттік кепілдік 10 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. 27 сәуірде Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев "Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сақтандыру және исламдық қаржыландыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңына қол қойды. Осы Заңға сәйкес жеке тұлғалардың ұлттық валютадағы депозиттері бойынша мемлекеттік кепілдік 5 миллион теңгеден 10 миллион теңгеге дейін ұлғайтылды. Шетел валютасындағы депозиттер бойынша мемлекеттік кепілдік сомасы өзгермеді, яғни 5 миллион теңгені құрайды. Заң бойынша депозитордың бірнеше депозиттер немесе шоттары болған жағдайда, соның ішінде шетел валютасында, аталған салымдарға мемлекеттік кепілдік беріледі, алайда бір депозиторға бір банк бойынша 10 миллион теңгеден аспайды. - Жеке тұлғалардың ұлттық және шетел валютасындағы депозиттері; - Ағымдағы шоттағы ақша; - Төлем карточкаларын қолдануымен банк шоттарындағы ақшаға кепілдік берілген.

28.04.2015
» Қазақстан Республикасының резиденттері -заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің банк шотын ашу үшін қолтаңба үлгілері және мөр таңбасы бар нотариалды куәландырылған құжаттарды ұсынуы, сонымен қатар олардағы мөрдің баспа таңбасының болуы жөніндегі буклеттердегі/постерлердегі ақпарат нақты мәліметтерге сәйкес емес және оларды ұсыну талап етілмейді.

14.08.2014
» Ақшаны заңдастыру бойынша жадынама Құрметті банк қызметін пайдаланушылар! 2014 жыл 30 маусымдағы № 213-V «ҚР азаматтарына, оралмандарға және ҚР тұруға ықтиярхаты бар адамдарға олардың мүлiктi жария етуiне байланысты рақымшылық жасау туралы» (Бұдан әрі -№ 213-V Заң) Қазақстан Республикасының Заңы мүлікті, соның ішінде жария экономикалық ақша айналысынан бұрында шығарылған ақшаны жария ету бойынша бір реттік акцияны мемлекеттің өткізуіне байланысты, сонымен қатар Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандар және Қазақстан Республикасында тұруға ыхтиярхаты бар адамдардың табыстары және мүліктерін мағлұмдауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттейді. Мүлікті жария ету, соның ішінде ақшалай қаражатты жария етуге ұсыну мерзімі 2014 жылдың 1 қыркүйегінен басталып 2015 жылдың 31 желтоқсанында аяқталады. Ақшалай қаражатты жария ету екінші деңгейлік банктер, соның ішінде Қазақстандағы «Пәкістан Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ, сонымен қатар жария ету мерзімі ішінде поштаның Ұлттық операторы арқылы жүргізіледі. Ақша қаражаты келесі жиынтық шарттарды сақтау арқылы жария етілуі тиіс: 1) ұлттық валютадағы және/немесе шетел валютасындағы жария етілетін ақша қаражаттары жария ету мерзімі ішінде Қазақстан Республикасының екінші деңгейлік банктерінде, поштаның Ұлттық операторында ашылған жинақ шотына енгізілуі (ауыстырылуы) тиіс; 2) жария етілген ақша қаражаттары жинақ шотында келесі жағдайларды қоспағанда, жария ету мақсатында осындай шотқа ақша салған (аударған) күннен бастап алпыс күнтізбелік айдан кем емес уақытқа орналастырылуы тиіс. Осылай жария ету субъекті көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін мынадай ақша сомасы шегінде жария етілген ақша қаражатын пайдалана алады: 1) Құнды қағаздар нарығына («Народное ІРО») «Самұрық –Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдарының акция пакеттерін шығару Бағдарламасы аясындағы, сонымен қатар алғашқы орналастыру аясындағы акцияларды қоса алғанда, «Самұрық –Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы тобының Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген тәртіппен сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының экономикасына инвестицияланған ұйымдарының активтерін, жекешелендіру нысандарын: Қазақстан Республикасы мемлекеттік құнды қағаздарын; Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық компаниялардың Қазақстан Республикасы ұлттық даму институттарының Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің облигацияларын; Қазақстандық қор биржасында орналасқан өзге де құнды қағаздарды; 2) Қазақстан Республикасының екінші деңгейлік банктерімен, поштаның Ұлттық операторымен осындай сомадан жинақ шотынан шешіп алынған немесе басқа шотқа ауыстырылған алымды акцептісіз алу жағдайында. Банк арқылы ақша қаражатын жария етуді жүргізу үшін Банктің келесі мекенжайда орналасқан кез-келген филиалына жүгінуіңізге болады:  Қазақстан Республикасы, 040900, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ., Наурызбай к-сі., № 27 А үй. тел. 8 (727) 3609074, 8 (727) 3609000;  Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Достық даңғ., 105 тел. 8 (727) 2597604;  Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қ. Қазыбек би атындағы аудан, Ленин 2 к-сі, тел. 8 (7212) 402820, 8 (7212) 402819. Жинақ шотын ашу үшін қажетті құжаттар тізімін сіз телефон шалып немесе тікелей Банкке келіп жүгіну арқылы біле аласыз. Жинақ шоты әрбір салынатын/аударылатын ақша сомасы үшін жеке ашылатындығына назарларыңызды аударғымыз келеді. Ақшаны жария ету үшін төленетін алым (бұдан әрі –алым) құнды қағаздар нарығына («Народное ІРО») «Самұрық –Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының еншілес және тәуелді ұйымдарының акция пакеттерін шығару Бағдарламасы аясындағы, сонымен қатар алғашқы орналастыру аясындағы акцияларды қоса алғанда, «Самұрық –Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы тобының ұйымдарының активтерін, жекешелендіру нысандарын Қазақстан Республикасының Үкіметімен бекітілген тәртіппен сатып алу жолымен Қазақстан Республикасының экономикасына инвестицияланған ақша сомасын қоспағанда, жинақ шотынан алынған немесе басқа шотқа ауыстырылған ақша сомасынан он пайыздан кем емес соманы басқа шотқа ауыстырған кезде немесе жинақ шотынан ақшаны шешіп алған жағдайда төленеді: Қазақстан Республикасы мемлекеттік құнды қағаздарын; Ұлттық басқарушы холдингтердің, ұлттық компаниялардың Қазақстан Республикасы Ұлттық даму институттарының Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктерінің облигацияларын; Қазақстан қор биржасында орналасқан өзге де құнды қағаздарды; Алым сомасы Банкпен жинақ шотынан акцептісіз тәртіпте алынады. Сонымен бірге банктер алымды бюджетке оны акцептісіз алған күннен келесі операциялық күнге кешіктірмей аударуы тиіс. Ақша жинақ шотына салынғаннан (аударылғаннан) бастап жария етілді деп есептелінеді. Жинақ шотына ақшаны салған (аударған) кезде Банк Сізге салынған (аударылған) ақша сомасының мөлшерін растайтын анықтама қағаз береді. Жинақ шотына салынған (аударылған) жария етілген ақшаның сақталуы Қазақстан Республикасының депозиттерді міндетті кепілдендіру туралы заңнамасымен реттеледі. Жария етілген ақша сомасы жария ету субъектісінің табысы ретінде мойындалмайды. Бұдан өзге, жария ету субъектілері үшін ақшаны жария етудің келесілерден тұратын оңды сәттерін назарларыңызға ұсынамыз:  жария ету рәсімінің жеңілдетілген тәртібі және қажетті құжаттардың ықшамдалған тізімі;  сыбайлас жемқорлық болып табылатын немесе ұйымдасқан топпен және(немесе) қылмыстық қоғамдастықпен (қылмыстық ұйыммен), ұлтаралық ұйымдасқан топпен, ұлтаралық қылмыстық қоғамдастықпен (ұлтаралық қылмыстық ұйыммен), немесе тұрақты қарулы топпен (банда) жасалғандардан қоспағанда, Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің 190 бабымен (рұқсат етілмеген қызмет түрлерінен өзге), 191,193 бабымен (Қазақстан Республикасының Қылмыстық Кодексінің баптарымен қарастырылған 1 тараудың, 1 тармақшасында көрсетілген қылмыс жасау жолымен алынған ақша қаражатын немесе мүліктерді жария ету жағдайында) ( 208, 213, 215, 216, 216-1, 217, 218, 221 және 222 баптарымен қарастырылған № 213-V Заңның әрекет ету мерзімі күшіне енгенге дейін жасалған қылмыстары үшін жария ету субъектілерін қылмыстық жауапкершіліктен босату; мүліктерін жария етуші жария ету субъектілеріне қатысты осы көрсетілген қылмыстар бойынша қылмыстық іс қозғалмайды, ал қозғалған қылмыстық істер Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу заңнамасымен қарастырылған тәртіпте тоқтатылуы тиіс  Қазақстан Республикасы Кодексінің әкімшілік құқық бұзушылық туралы 143-2, 155, 155-1, 155-3, 155-4, 155-5, 156, 157, 166, 168-1, 178, 185, 187, 205-1, 205-2, 206, 206-1, 206-2, 207, 208, 208-1, 209, 214, 357-1 баптарымен қарастырылған әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін жария ету субъектілерін әкімшілік жауапкершіліктен босату. Мүлкін жария еткен жария етуші субъектілерге қатысты осы көрсетілген әкімшілік құқық бұзушылық бойынша әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалмайды. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы сотпен немес уәкілетті органмен қаралмаған істер Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңымен қарастырылған тәртіпте тоқтатылуы тиіс.  Рақымшылық жасау күші Қазақстан Республикасының «Жемқорлықпен күрес туралы» Заңының 9 бабында қарастырылған толық емес, күмәнді декларациялар және мәліметтерді ұсынғаны немесе ұсынбағаны үшін тәртіптік жауапкершіліктен босату бөлігінде, осы Заңның қолданысқа ену мерзіміне дейінгі кезең ішінде, мемлекеттік қызмет атқаратын мүлкін жария еткен жария ету субъектілеріне таралады. Жария етілген ақшаның бірқатар артықшылықтары бар екендігін атап айта кеткен жөн, нақты айтқанда: - ақша кәсіпкерлік қызметке де, сол сияқты жеке мақсаттар үшін де қажетті жария айналымға тартылады; - азаматтық айналым қатысушыларының кепілдігі күшейеді, олар өздерінің құқығы бұзылған жағдайда ақшаны өндіріп алу айналысына салуға құқылы. Сонымен қатар, біздің Банк арқылы жылжымайтын мүлікті және құнды қағаздарды жария ету үшін алымдарды аудара аласыз.

Валюта бағамдары

00.00.2020 жылға валюта бағамдары: ********************************
    Сатып алу Сату ҚР ҰБ
USD 000.00 000.00 000.00
EUR 000.00 000.00 000.00
RUR 0.00 0.00 0.00
********************************