Пәкістанның Ұлттық Банкіне қош келдіңіздер!
ПҰБ - 12 миллиард АҚШ долларынан асатын активтері бар Пәкістандағы ең ірі коммерциялық банк болып табылады.

Заңды тұлғаларға/ Кассалық есеп айырысу қызметі

Заңды тұлғаларға кассалық есеп айырысу қызметін көрсету – клиентке (заңды тұлғаны құрмастан қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғаға (жеке кәсіпкер) немесе заңды тұлғаға) аударым және кассалық операциялар бойынша көрсетілетін қызмет кешені.

Қазақстандағы «Пәкістанның Ұлттық Банкі» ЕБ АҚ-ның (бұдан әрі – «Банк») өз клиенттеріне теңгемен және шетелдік валютамен есеп айырысу саласында көрсететін қызметтерінің тізбесі келесілерді қамтиды:

 • Клиенттердің ағымдағы банктік шоттарын ашу/жабу;
 • Ұлттық және шетелдік валютада жүргізілетін аударым операциялары;
 • Кассалық операциялар;
 • Валюталық бақылау;
 • Айырбасталымдық операциялар;
 • Қосымша қызмет.

Ағымдағы банктік шоттарды ашу:

Ағымдағы банктік шоттар теңгемен немесе шетел валютасымен ашылуы немесе жүргізілуі мүмкін.
Ағымдағы банктік шоттар Клиенттерге Банк пен Клиент арасында жасалған ағымдағы банктік шот шартының негізінде ашылады. Ағымдағы банктік шот ашу рәсімі Клиенттің шот ашу туралы өтінішін және қажетті құжаттардың пакетін (№2 қосымша) беруінен басталады

Ұлттық және шетелдік валютамен жүргізілетін аударым операциялары:

Ақша аударымдары Қазақстан Республикасының заңнамасы аясында ақша жіберушінің Банкке берген нұсқамасының негізінде, теңгемен жүргізілетін төлем талап-тапсырманың негізінде және шетелдік валютада жүргізілетін аударымға өтініштер негізінде жүргізіледі.

Кассалық операциялар

Банк қолма-қол ақшаны қабылдау және беру, қолма-қол валютаны сату/сатып алу, қолма-қол ақшаны айырбастау және алмастыру, банкноттардың түпнұсқалылығын тексеру бойынша қызмет көрсетеді.

Валюталық бақылау

Валюталық операциялар бойынша халықаралық есеп айырысулар өткізгенде, Банк Қазақстан Республикасының валюта заңдарын басшылыққа ала отырып, валюталық бақылау агентінің қызметтерін жүзеге асырады, оның негізгі міндеттері мыналар болып табылады:

 • өзінің, сондай-ақ клиенттердің тапсырмасы бойынша операцияларды өткізгенде, ҚР валюталық заңнамасы талаптарының сақталуын бақылауды жүзеге асыру;
 • өткізілетін валюталық операциялардың ҚР заңдарына сәйкестігін анықтау;
 • төлемдердің негізділігін және оларды жүзеге асыруға қажетті құжаттардың болуын тексеру (тіркеу куәлігі, хабарлама туралы куәлік қажет болғанда);
 • валюталық операциялар бойынша есеп-қисаптың және есеп берудің нақтылығы мен толықтығын тексеру;
 • он мың АҚШ долларынан астам сомаға жасалынған экспорттық-импорттық келісімшарттар бойынша репатриация талабының орындалуын бақылауды жүзеге асыру.

Банк мәміле паспортын ресімдеу, келісімшарт бойынша ақшаның қозғалысы туралы анықтамалар беру бойынша ақылы қызмет көрсетеді, сонымен қатар валюталық бақылау мәселелері бойынша ақысыз кеңес береді, алдын ала клиенттің өтініші бойынша шарттар мен оның қосымша келісімдерін тексереді.

Конверсиялық операциялар

Банк оңтайлы мерзімдерде мынадай операцияларды жүргізеді: қолма-қол жасалмайтын шетелдік валютаны сатып алу/сату. Клиенттерге Банкпен алдын ала келісілгеннен кейін, тиімді бағам бойынша көп көлемде конверсиялық операцияларды жүргізуге мүмкіндік беріледі.
Валюталарды айырбастау операциялары «күнбе-күн» немесе келесі күні жүргізіледі.
Банк жалпы операциялармен қатар мынадай қосымша қызметтерді жүзеге асырады:

 • Көшірмелердің апта сайынғы жеткізілімі;
 • Ағымдағы банктік шотты тікелей дебеттеу арқылы төлем құжаттарының ақысын төлеу;
 • Клиенттің өтініші бойынша төлемдік талап-тапсырмаларды жіберу;
 • Көшірмелік байланыс қызметі;
 • Клиенттің өтініші бойынша төлемдік талап-тапсырмаларды даярлау және қағазға басып шығару және т.б.

Қосымша қызметтер клиентке қызмет көрсетуді жылдамдатуға, сондай-ақ клиенттерге қызмет көрсетудің сапасын жақсартуға мүмкіндік береді.
Клиенттің бастамасымен ағымдағы банк шотын жапқан жағдайда, Клиент шотты жабудың себебін көрсетіп, өтініш жазуы тиіс.
Шотты жабу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңданамасына сәйкес жүзеге асырылады. Бұл кезде Клиент банктің тарифтеріне сай комиссиялық сыйақы төлейді.

Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғаларға банк шотын ашу үшін сұралатын құжаттардың тізімі

Қазақстан Республикасының резиденттері – жеке кәсіпкерлерге жекеменшік нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, қорғаушыларға және кәсіби медиаторларға банк шоттарын ашу үшін сұралатын құжаттар тізімі